PARTAGER

Dépi 14 lanné, Rabouraj épi tout latralé’y rantré nan lawonn matjoukann kiltirel Trinité.
Sé anba lopsion laminisipalité Rabouraj wè jou. Aprann moun palé kréyol, matjé kréyol, wouvè lawonn kabéchaj, lawonn bokantaj, déblouzayé lang ek kilti kréyol la, mi larel fondas Rabouraj.
Sé an manniè bay lavwa ba moun, moun dèyè moun, lanné apré lanné.

Jòdijou, tout sé manniman-tala, sé an manniè gloriyé lang-nou a atè Matinik ek andéwò Matinik. Dives model moun kontel grangrek, matjè, artis, powet, kontè, slamè, badjolè, chantè, dansè, jenn kon vié, amatè kréyol natif-natal oben tè rapòté ka sanblé chak lanné pou ba kréyol-la lonnè’y épi respé’y.

An tan lontan, lang kréyol la sé té an lang yo té ka anni palé… I wè jou an fondok Lafrik, nan péyi karayib, Léwop, Lend. Sé palakoz tousa jòdijou, pou 14 lanné Rabouraj, nou désidé fè zot gadé pou wè an ti zing Lafrik anba lopsion péyi Sénégal, adan an montray yo kriyé « Bene watou sougnou thiossane » kivédi an mòso matjoukan Lafrik.

Andéwò dikté kréyol la, kont, titim, plodari, bokantaj pawol, lanmizik, dansé, latilié mo nef, tousa ké akwèdi an manniè fè nou viré désann nan fondok mes ek matjoukann kréyol-la.

Batjé nan yol Rabouraj-la, sé an konsian, palantjé lang-la, ba’y vwel, anchouké’y kon an potomitan an tjè péyi Matinik-la. Sé dan larel-tala laminisipalité kay kontan wè tout manmay Trinité ek oliwon Trinité rantré an mitan lawonn Rabouraj-la.

Mésiézédam, vini kouté, vini palé, vini matjé lang kréyol-la !
Bel Rabouraj 2018 !

Place Joyeuse de La Trinité, La Trinité

Du 20 octobre 2018 au 27 octobre 2018

Tél : 05 96 58 20 12 – 05 96 58 21 62

Gratuit

Source: coconews.com